Kecskés Zsolt

Független Biztosítási Tanácsadó

Vagyonbíztositási akció

Vagyonbíztositási Akció
          Akkár
-66% díjkedvezménnyel
           
+ Ajándék 2 fős termálfürdő jegy . 
    Regisztrációért kattintson 

Lakástakarék akció                            Épit felujít ? Támogatást használja ki !               Sőt most még Ajándék 2 fős termálfürdö jeggyel is megajándékozzuk ! Kattinston !

                           Vagyonbiztosítások

                                                   Otthonunk kialakítása, életünk legnagyobb vállalkozásainak egyike. Magánszemélyként talán nincs is még egy tárgy, amelyhez annyira kötődnénk, amelyre annyit áldoznánk szabadidőnkből, anyagi erőnkből, mint lakásunk, házunk kialakítása.
Mire jó a lakásbiztosítás?Mindenki lakik valahol, akár saját házában, lakásában, vagy bérelt ingatlanban, a lakóhelyén pedig ott van az összes ingósága, használati és személyes tárgyai. A károk melyek ezen vagyontárgyakat érhetik a bagatelltől a totálkárokig terjedhetnek. Míg a kisebb károk inkább csak bosszúságot okoznak, a nagyobb károk esetében egy élet munkája mehet veszendőbe., Legtöbben belátjuk ezt, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a magyarországi lakások mintegy 70%-a rendelkezik lakásbiztosítással.

Ezen biztosítások általában a következő alapfedezeteket tartalmazzák:

Tűz, robbanás, villámcsapás;
vihar, felhőszakadás, árvíz;
hónyomás , jégverés;
földrengés, fölcsuszamlás, kő- és földomlás, üregbeomlás;
idegen jármű ütközése, légijármű ütközése, idegen tárgy rádőlése.
Betöréses lopás, rablás, vandalizmus;
csőtörés, vezetékes vízkár,
üvegtörés;
villámcsapás közvetlen és másodlagos hatása (indukció)
felelősségbiztosítás
balesetbiztosítás


További szolgáltatások lehetnek:

Oltás, mentés, rom- és törmelékeltakarítás, kárenyhítés költségei;
személyi okmányok pótlása és bankkártyák letiltása, zárcsere költségei, készpénz, vállalkozás vagyontárgyai
számítógépes adatmentés
sportfelszerelés
szabadban tárolt kerti tárgyak, ingóságok
utasbiztosítás
garázsban tárolt gépjármű
személybiztosítás, élet, baleset ,műtét szolgálatások
kisállat biztosítása műtétre
elfolytvíz csőtőrésnél,
kerti növényzet( dísz -és haszon növények)
gépjármű assistance szolgáltatás
műszaki cikkekre kiterjesztett garancia
Természetesen kinek-kinek magának kell eldöntenie, mely fedezetek a legfontosabbak számára, de általánosságban elmondható, hogy a nagy összegű károkat (több milliós, esetleg totálkárokat) okozni képes események a legfontosabbak, míg a kiegészítő fedezetek már inkább kényelmi szempontokat, a fedezeteink teljes körűvé tételét szolgálják. Az optimális biztosítási fedezetek megtalálásához lakásbiztosítási díjszámító modulunk hatékony segítséget ad.

Egy jó lakásbiztosítással elkerülhetjük, hogy a bekövetkező károk alapjaiban rengessék meg anyagi helyzetünket. A kockázatok biztosítóra történő áthárításával biztonságot teremthetünk magunk és családunk számára, valamint finanszírozott lakás esetén megfelelhetünk a hitelnyújtó által előírtaknak.